Всеукраїнська програма «Дитяча Демократія»

Про програму

Програма передбачає створення постійно діючих бюро, до складу яких увійдуть підлітки та дорослі експерти, які спільно плануватимуть та реалізовуватимуть соціально важливі проекти.

Створені бюро стануть прототипами моделі, яку планується надалі передавати для використання у різних містах України на базі музеїв, публічних бібліотек, театрів, учбових закладів тощо.

Реалізація проекту важлива у контексті подальшого розвитку в Україні демократичного суспільства, відповідно якому важливо допомагати молоді отримувати необхідний досвід демократії ще у дитинстві та цінувати демократію як спосіб життя.  

Демократизація освіти повинна бути ключовим аспектом та однією з найважливіших складових загальної гуманізації освіти в Україні. Адже найкращим способом пізнання та практичного освоєння дітьми ключових концепцій демократії є їх усвідомлена діяльність в демократичному оточенні, де вони отримуватимуть початковий досвід особистого вибору, прийняття рішень, самостійного визначення цілей і принципів своєї діяльності, міри власної відповідальності перед суспільством та іншими людьми, розуміння своїх прав і обов’язків та поглядів інших людей.

Саме тому моделювання та створення дитячих організацій, які застосовують у своїй діяльності демократичні принципи, допомагають дітям навчитися брати на себе відповідальність та отримати досвід демократичної поведінки, є особливо актуальним та своєчасним.

Реалізація програми дозволить запровадити нові демократичні форми діяльності дитячих організацій у різних регіонах країни, що важливо в умовах поширення децентралізації.

Також важливо, що програма впливатиме на розвиток місцевих громад та їх активності у різних містах, особливо – на залучення молоді до вирішення важливих громадських проблем.

Широка тематика програми дозволить залучати до її реалізації широкі аудиторії – молодь, школярів, молодь, студентство, фахівців, експертів, громадське середовище, владні структури.

Усі напрямки діяльності у рамках програми є суспільно важливими:

 • Захист прав людини та створення рівних умов для кожного, інклюзія
 • Дієвий патріотизм – активна життєва позиція, відповідальність за свою країну, поширення знань про свій край, розвиток родинних цінностей
 • Популяризація історій успіху на прикладах сучасних досягнень української молоді
 • Проектна діяльність у сферах культури і мистецтва, науки, інновацій
 • Вирішення екологічних проблем та екологічний спосіб життя.

Програма будується на основі загальних принципів Загальної декларації ООН про права людини, її цінностей, на основі яких будуватимуться взаємини між дітьми та дорослими.

У програмі буде використано досвід США у розвитку громадянської освіти.

Мета програми – сприяти набуттю молоддю практичного досвіду визначення напрямків і форм діяльності, самостійного прийняття рішень і відповідальності за них, співпраці з іншими людьми на основі взаємної поваги, толерантності, готовності до діалогу, правового вирішення проблем і конфліктів.

Завдання програми:

 • розвиток власного розуміння демократії та критичного мислення,
 • розвиток ідеї людської активності, спрямованої на творення і поліпшення життя як суспільства, так і кожної людини,
 • пропагування та сприяння розвитку інклюзивного суспільства, яке визнає різноманітність та дозволяє кожному відчувати себе повноцінною частиною спільноти,
 • навчання справжньої свободи як норми життя, створення досвіду демократичних відносин і поведінки,
 • відповідальність та самовизначення як вміння ставити собі межі та формувати власні кордони,
 • побудова рівних і відкритих взаємин між дітьми і дорослими.

Програма вже діє у 5 містах України – у Мелітополі, Чернігові, Житомирі, Запоріжжі та Лисичанську